Hoofdfoto

Emmen - Phileas Foggstraat 52

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Perceeloppervlakte circa
3.994 m2
Oppervlakte bedrijfshal circa
380 m2
Oppervlakte kantoorruimte circa
1.020 m2
Beschikbaar vanaf circa
0

ONLINE EXECUTIEVEILING 4 oktober 2018
In opdracht van de hypotheekhouder van de Phileas Foggstraat 52 te Emmen
Openbare verkoop ex. Art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Phileas Foggstraat 52 te EMMEN.

Procedure:
Dit object wordt verkocht middels online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Phileas
Foggstraat 52 te Emmen. De openbare veiling vindt plaats op donderdag 4 oktober 2018, vanaf 15.30 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaand van notaris mevrouw mr. M.J.A. Laenen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Onderhandse bieding
Het is mogelijk om tot uiterlijk 19 september 2018 23:59 uur een onderhandse bieding uit te brengen bij de veilingnotaris. Hiervoor dient u het “Biedformulier onderhandse bieding” in te vullen welke is te downloaden via de website van BOG Auctions: www.bog-auctions.com. Elk bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud. De executant is niet gehouden om op onderhandse biedingen in te gaan.

De veilingnotaris betreft:
DLA Piper Nederland N.V.
Mr. M.J.A. Laenen
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam
Telefoon: +31205419899
Fax: +31205419967
Contactpersoon: mevrouw T. Holslag
E-mail: trees.holslag@dlapiper.com

De koper is naast het geboden bedrag onder andere de navolgende kosten verschuldigd:
– overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
– veilingkosten;
– 1% inzetpremie.

Voor een specificatie van de door koper verschuldigde kosten wordt verwezen naar de website van BOG Auctions, www.bog-auctions.com.

Bezichtigingen:
Mogelijkheden tot bezichtiging van het object:

Op dit moment bestaat onduidelijkheid of en wanneer het object kan worden bezichtigd. Indien u een bezichtiging aan wilt vragen kunt u contact met ons opnemen via 0592 – 76 70 66 of per e-mail via assen@boekenrode.nl.

Alle bezichtigingen worden begeleid door Boekenrode Bedrijfsmakelaars Assen.

Object:
Representatief bedrijfsobject bestaande uit diverse kantoorruimtes en leslokalen, praktijkruimte en bedrijfsruimte gelegen op een ruim perceel eigen grond met verhard buitenterrein op uitstekende zichtlocatie aan de Phileas Foggstraat 52 te Emmen.

Het object meet in totaal circa 1.400 m² (op basis van de door de eigenaar verstrekte tekeningen) als volgt verdeeld:
Begane grond:
– kantoorruimte ca. 370 m²;
– kantine / keuken / toiletgroepen / opslag ca. 215 m²;
– bedrijfshal ca. 160 m².

1e verdieping:
– kantoorruimte voorzijde ca. 150 m²;
– kantoor- / leslokalen ca. 285 m²;
– praktijkruimte achterzijde ca. 220 m².

Indeling: begane grond: entree, receptie, diverse kantoor- / spreekruimtes, gangzone, kantine met buitenterras, toiletgroepen, keuken + opslagruimte, bedrijfshal, diverse trappen naar 1e etage, 1e verdieping: diverse kantoorruimtes, toiletgroep, gangzone, diverse leslokalen, praktijkruimte.

Het object is onder meer voorzien van systeemplafonds, inbouwarmaturen, betonvloeren voorzien van vloerbedekking en
plavuizen, verwarming middels een cv-ketel en radiatoren, etc. De bedrijfshal aan de achterzijde is voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur (3,65 x 4,20m) en heeft een vrije hoogte van gedeeltelijk 6,7 meter en gedeeltelijk 3,1 meter (onder verdiepingsvloer).

Het buitenterrein voorziet is overwegend met klinkers verhard en voorziet in een ruim aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

Kadastrale gegevens:
Het eigendom van het perceel kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 15649, met een perceeloppervlakte ter grootte van 3.994 m², welke perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Emmen.

Bouwjaar:
Omstreeks 2001.

Bestemming:
Het object valt onder het bestemmingsplan “Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein vastgesteld op 4 juli 2013.
De bestemming luidt: “bedrijfsdoeleinden”.

Meer informatie over het bestemmingsplan is beschikbaar via de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP, Emmen. Tel. 14 0591 (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl).

Locatie:
Het object is gelegen op bedrijventerrein Bargermeer IV ten zuidoosten van Emmen. Het object is uitstekend bereikbaar middels de N34 / N391 (Rondweg) en via de Rijksweg A37 / N862. In de directe omgeving bevinden zich uiteenlopende bedrijven zoals Ter Wolde Renault Emmen, Kuipers Bouwmaterialen en Steenhandel Emmen, P&R Las en Metaaltechniek, Autotaalglas en vele andere bedrijven.

Emmen:
Emmen is gelegen aan de oostzijde van de provincie Drenthe en de plaats heeft een inwonertal ca. 56.700. De gemeente Emmen is de grootste gemeente van de provincie Drenthe en de tweede gemeente van Noord Nederland met ca. 107.000 inwoners. Emmen is gelegen aan de A37 en heeft een directe aansluiting op de A31 naar Duitsland.

Huurders:
Voor zover bekend bij de executant is het object (gedeeltelijk) verhuurd danwel anderszins in gebruik bij derden. De executant heeft geen toestemming verleend voor verhuur danwel ingebruikgeving. Omtrent het inroepen van het huurbeding verwijst de executant naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Verdere informatie omtrent de verhuurde staat (inclusief kopieën van de (eventuele) huurovereenkomst(en)) zijn, indien en voor zover beschikbaar, op te vragen bij de makelaar. De executant staat uitdrukkelijk niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie.’

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Milieu:
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Overdrachtsbelasting / omzetbelasting:
Ter zake de verkrijging van het registergoed door de koper in de veiling:
-is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze komt geheel voor rekening en risico van de koper in de veiling;
-is geen omzetbelasting verschuldigd. Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn dan is dit niet in het bod begrepen en komt dit voor rekening van de koper. Met het uitbrengen van een bieding stemt de koper expliciet in met de hiervoor beschreven fiscale behandeling en de daarmee verband houdende verplichtingen en gevolgen.

Datum van levering:
Zie bijzondere veilingvoorwaarden op BOG auctions, www.bog-auctions.com.

Bijzonderheden:
De verkoop betreft een openbare verkoop krachtens executieveiling. De openbare verkoop geschiedt – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden 2015, Zowel de genoemde Algemene Veilingvoorwaarden als de bijzondere veilingvoorwaarden worden gepubliceerd op de website van BOG Auctions. Het complex wordt verkocht onder voorbehoud van gunning door de executant, zulks volledig naar diens discretie.

Overig:
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden
beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigde in de gelegenheid te stellen onderzoek te
(laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan.

BOG Auctions:
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van www.bog-auctions.com.

Kaart

Street View